Keresési hely: Győr-Moson-Sopron megye | Győr | Sopron | Mosonmagyaróvár | Csorna | Kapuvár | Pannonhalma | Szombathely | Szeged | Még több település, megye ►

Általanos szerződési feltételek

Cgr.hu szolgáltatási szerződéshez

Érvényes 2011.11.01-től.

I. Általános szabályok, értelmező rendelkezések

1.1 Jelen szerződés tárgya a Lapcom Zrt. gondozásában működő cgr.hu (továbbiakban: Szolgáltató) szolgáltatáskereső felületén a Megrendelő megjelenésének biztosítása, valamint a rendszerében történő regisztrációja a Megrendelő által megadott adatok alapján. Továbbá a normál megjelenésen felül a Megrendelőnek Extrák (melyeket az aktuális Médiaajánlat tartalmaz) igénybevételére is lehetőség van.

1.2 Jelen Feltételek szerint szolgáltatási szerződésnek minősül minden olyan írásban (megrendelő, levél, fax, e-mail – amennyiben ezeket a Megrendelő vagy arra jogosult képviselője visszaigazolta) és rögzített telefonvonalon (rögzített hangfelvétellel) megkötött megállapodás, amelynek alapján a Szolgáltató a cégadatlap megjelenítésére, a Megrendelő pedig a szolgáltatási díj megfizetésére köteles.

1.3 A szolgáltatási szerződés módosítására írásbeli elektronikus formában (e-mail) és rögzített telefonos beszélgetés során is sor kerülhet a felek akarategyezése esetén.

1.4 Fogalmak:
Szolgáltató: A Lapcom Zrt. gondozásában működő szolgáltatáskereső portál a cgr.hu.
Megrendelő: A cgr.hu szolgáltatáskereső oldalon cégét/szolgáltatását megjeleníteni kívánó cég/magánszemély.
Látogató: A cgr.hu szolgáltatáskereső oldalra érkező személy.
Egyenleg: A Megrendelő regisztrációjához egy a saját cégadatlapjához (cégadatlapjaihoz) kapcsolt egyenleget kap, helyre befizetései, illetve a Szolgáltatótól kapott feltöltései érkeznek. Az itt lévő keretből kerülnek levonásra a Megrendelő által megvásárolt Extrák, illetve a Megrendelő cégadatlapjára érkező kattintások. Az Egyenlegen lévő keret, a Bónusz Egyenlegre lekülönített részén kívül, lejárat nélkül felhasználható.
Bónusz Egyenleg: Az Egyenleg azon része, amely egy meghatározott lejárati dátummal bír. A Bónusz egyenlegre csak a Szolgáltató rakhat elkölthető keretet. Erre a Megrendelő regisztrációjakor, illetve a Szolgáltató által kezdeményezett marketing akciók keretében kerülhet sor. Felhasználási szabályai tekintve ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint a normál Egyenlegre.
Extrák: A Megrendelő által megvásárolható plusz szolgáltatások. Az Extrákat az aktuális Médiaajánlat tartalmazza.
Alap és Prémium regisztráció: A 2011.10.31-ig választható 1 (egy) éves tartamú regisztrációs csomagok elnevezése. A csomagok tartalmát és árait a 2011.10.31-ig érvényes Médiaajánlat tartalmazza.
Aktív státusz: Miután a Megrendelő megerősítette regisztrációját, és Egyenlegén van feltöltött keret, cégadatlapja megjelenik a cgr.hu szolgáltatáskereső oldalon.
Inaktív státusz: Amennyiben a cég még nem erősítette meg regisztrációját az oldalon és/vagy Egyenlegén lévő kerete elfogyott, cégadatlapja nem jelenik meg a cgr.hu oldalon, a szolgáltatás szünetel.
Átmenetileg inaktív státusz: Azok az Aktív státuszú Megrendelők kérhetik, akik Egyenlegén van feltöltött keret, de szeretnék a szolgáltatást átmenetileg szüneteltetni. Ez alatt költséget nem vonunk a Megrendelő Egyenlegéről.
Súlyos szerződésszegés: A Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Szolgáltató nem a szolgáltatási szerződésben vállaltaknak megfelelően jár el a minőségre a szolgáltatás tartamára vonatkozóan. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről a tisztességtelen piaci magatartás tanúsítása, mely a Látogatók és LLapcom Zrt. Üzletszabályzatában foglaltakat sérti.

II. Szolgáltatási szerződés létrejötte, a cégadatlap megrendelése

2.1 A cégadatlap megrendelése írásban a Szolgáltatónál e célra rendszeresített formanyomtatvány (továbbiakban: Megrendelőlap) – nyomtatott vagy elektronikus formában – kitöltésével, továbbá a Lapcom Zrt. és/vagy a Lapcom Zrt. megbízásából dolgozó telefonos ügyfélszolgálattal folytatott, rögzített telefonos beszélgetés alapján egyeztetett adatok alapján történik.

2.2 A Szolgáltató a Megrendelőlap alapján a Megrendelő által megadott adatoknak megfelelően létrehozza a Megrendelő egyedi profilját és a hozzá tartozó egyedi cégadatlapot/cégadatlapokat.

2.3 A Szolgáltató köteles a Megrendelő szabályszerűen megküldött adatai alapján a megjeleníteni kívánt tartalmat legkésőbb 5 munkanap alatt, de ezen belül a lehető leggyorsabb módon elkészíteni.

2.4 A Megrendelő a megrendelést követő legkésőbb 5 munkanapon belül megkapja a szabályszerűen kitöltött Megrendelőlap alapján elkészített cégadatlap linkjét tartalmazó, egyedi azonosítóval ellátott e-mail üzenetet. Ez az egyedi e-mail tartalmazza az elkészült cégadatlap linkje mellett a jelen Feltételeket, valamint a megrendelés tartalmától függően fennálló fizetési kötelezettséget.

2.5 A Megrendelő (illetve a Megrendelő arra jogosult képviselője) elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, jóváhagyja cégadatlapját, és megerősíti, hogy a megrendelés tartalmától függően fizetési kötelezettséggel tartozik, ezzel létrejön a szerződéses viszony. Ezt a Megrendelő kétféleképpen teheti meg: a) az egyedi e-mailban elhelyezett jóváhagyó linkre kattintva – ezáltal annak elfogadásával, illetve b) a Lapcom Zrt. és a Lapcom Zrt. megbízásából dolgozó telefonos ügyfélszolgálattal folytatott, rögzített telefonos beszélgetés alapján az Általános Szerződési Feltételek, a tartalomtól függő fizetési kötelezettség elfogadására, valamint a cégadatlapja aktív státuszúvá változtatására adott egyértelmű igenlő válasszal.

2.6 A Szolgáltató is visszaigazolja, hogy elfogadottnak tekinti a szerződési feltételeket, tehát szerződéses kapcsolatot létesített a Megrendelővel, valamint aktiválja a Megrendelő cégadatlapját. Jelen visszaigazolásnak tartalmaznia kell a regisztráció kezdő napját. A regisztráció lejárat nélküli tartammal jön létre, mely a Szolgáltató részéről történő visszaigazolás napjával veszi kezdetét. A Szolgáltató garantálja, hogy a Megrendelőlap alapján elkészült cégadatlapot a regisztráció időtartama alatt – kivétel a Megrendelő általi egyedi módosítások tartamára - a változatlan minőségben megjeleníti.

2.7 Ezt követően a Megrendelő cégadatlapja már elérhető lesz az interneten, illetve jogosultságot nyer a cgr.hu adminisztrációs felületén cégadatlapja szerkesztésére, továbbá a regisztrációs csomagjában foglalt funkciók használatára. A cégadatlap adminisztrációs felületének használata szintén a szerződési feltételek elfogadásának minősül.

III. Fizetési módok, egyenlegfeltöltés, státuszok

3.1 Az oldalra regisztrálás legfeljebb 60 napig ingyenes, 60 nap után nem használható ingyenesen. Regisztrációkor minden megrendelő Bónusz egyenlegére a Szolgáltató egy 60 napig felhasználható keretet tölt fel, melynek egy része kattintásokra van elkülönítve, másik részéből pedig Extrák vásárolhatóak.

3.2 A Megrendelő bármikor kezdeményezheti Egyenlegének feltöltését. Ezt a saját adminisztrációs felületére belépve, illetve az ügyfélszolgálat felhívásával teheti meg. Egyenleg feltöltésére banki átutalás, online bankkártyás fizetés és készpénzes befizetés választható. A későbbiekben a Szolgáltató fenntartja a jogot az SMS-sel történő fizetési módra is.

3.3 Az Egyenleg Bónusz egyenleg nélküli része lejárat nélkül felhasználható. Azonban a kattintásokra elkülönítünk ebből az összegből egy minimum részt, amiből Extrák nem vásárolhatóak.

3.4 A Szolgáltató számlát a Megrendelő részére a szolgáltatási díj megfizetésének ellenében állít ki.

3.5 Az oldalon való fennlét (Aktív státusz) feltétele, hogy a Megrendelő egyenlegén mindig legyen feltöltött keret, amiből a kattintások levonásra kerülhetnek. A Szolgáltató mind kattintások, mind Extrák esetében csak olyan költést engedélyez, amire van keret a Megrendelő Egyenlegén.

3.7 Amennyiben a Megrendelő saját egyenlegén nyilvántartott kerete felhasználásra került és az egyenlegét 15 napon belül nem tölti fel újra, a Szolgáltató a Megrendelő cégadatlapját Inaktív státuszba (szolgáltatás szünetel) teszi mindaddig, amíg a Megrendelő Egyenlegét nem tölti fel. Erről a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt.

3.8 Az inaktív státusz utáni újbóli egyenlegfelöltéskor nem számolunk fel semmilyen költséget az inaktív időszakra. A feltöltött összeg teljes egészében felhasználható lesz.

3.9 Átmenetileg inaktív státuszba sorolás díjmentesen kérhető az Ügyfélszolgálaton keresztül Az átmenetileg inaktív státusz végét szintén az ügyfélszolgálatnál kell jelezni, melyet követően díjmentesen visszaállítják az aktív státuszt.

IV. A kattintásokra vonatkozó szabályok

4.1 A kattintások számlálására a Google Analytics minősített, külső rendszerét használjuk. Erről a saját cégadatlapra vonatkozó statisztikát a Megrendelő saját cégadatlap adminisztrációs rendszerében nyomon követhet, meghatározott időszakra visszanézhet. A statisztikát napi egyszer frissítjük, az adott napot követő éjjeli időpontban.

4.2 Egy napon belül, egy Látogatónak az adott cégadatlapra érkező kattintásait – több az adott cégadatlapra érkező oldalletöltés esetén is – 1-nek (egy) veszünk. Az egyedi látogatókat a Google Analytics adatai szerint számoljuk.

4.3 A kattintásokra vonatkozó költségeknél napi és havi felső limitet is alkalmazunk, ezzel is Megrendelőink biztonságát szavatolva.

V. A szolgáltatás tartalma

5.1. A 2011.10.31-ig megrendelt regisztrációs csomagok esetében az előző (2011.10.31-ig érvényes) ÁSZF lesz érvényes, tehát a 2011.10.31-ig érvényes Médiaajánlatban található Alap és Prémium szintű regisztrációk választhatóak.

5.2 2011.11.01-től azonban már csak az új, kattintás alapú modell választható, melyhez a Szolgáltató számos Extra szolgáltatást kínál.

5.3 A választható extrákat a 2011.11.01-től hatályos Médiaajánlat tartalmazza.

VI. A szolgáltatás formai, tartalmi és minőségi követelményei

6.1 A Megrendelő a hirdetés szövegét magyar (külön igény estén idegen-) nyelven az MTA Helyesírási Bizottsága által kidolgozott, közzétett és mindenkor hatályos helyesírási szabályoknak megfelelően köteles meghatározni. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő beleegyezésével a nyelvhelyességi és egyéb szabályok szerinti javítások elvégzésére, de erről a Megrendelőt értesíteni kell.

6.2 Egyéb szabályok szerinti javításokon elsősorban a keresőoptimalizálhatóságot (SEO) elősegítő korrekciókat értjük.

6.3 A cégadatlap kitöltésénél a szöveges karakterek bevitelére egy előre meghatározott fajtájú és méretű betűtípus áll rendelkezésre (Trebuchet MS, 13pixeles méret, nem vastagított). A Megrendelő csak szöveges karakter bevitelére jogosult. A nem szöveges karakterek bevitelére (kép, link) az értékesítőnek, illetve az adminisztrátornak küldött e-mailen keresztül van lehetőség. A feltöltött kép formátumú tartalom mérete nem haladhatja meg: az 500 x 400 pixel maximális képméretet, illetve a maximum 10 képet galériánként.

6.4 A Szolgáltató, miután a Megrendelő a cégadatlapját jóváhagyta, a cégadatlappal kapcsolatos minőségi kifogás nem érvényesíthető a regisztráció időtartama alatt.

6.5 A Megrendelő nem kérheti olyan cégadatlap megjelentetését, amelynek közlése magyar jogszabályi tiltásba vagy a Magyar Reklámetikai Kódex előírásaiba ütközik, illetve alkotmányos elveket sért, vagy közerkölcsi szempontból kifogásolható.

6.6 A Szolgáltató a megítélése szerint aggályos tartalmú cégadatlapok közzétételét megtagadhatja, mert nem képes vizsgálni, hogy a megjelentetni szánt cégadatlap sérti-e harmadik személy bármely jogát vagy jogos érdekét.

6.7 A Szolgáltató a versenytársnak számító cégadatlapokat saját hatáskörében döntve visszautasíthatja.

6.8 A cégadatlapon megjelenített szöveg, kép, link valóságtartalmáért és annak hitelességéért elsődlegesen a Megrendelő tartozik felelősséggel.

VII. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

7.1 A Szolgáltató köteles www.cgr.hu oldalon a szabályszerűen megküldött cégadatlapokat a Megrendelő általi jóváhagyás pillanatában fennálló minőségben a regisztráció időtartama alatt megjeleníteni.

7.2 A Szolgáltató köteles a szolgáltatáskereső felületén érkező ajánlatkéréseket a Megrendelő részére továbbítani.

7.3 A Szolgáltató a Megrendelő és a szolgáltatáskereső felületén érkező Látogató ügyletében nem szerződő fél, jogviszonyban nem állnak. Szerződéses viszony ezen esetben kizárólag a Megrendelő és a Látogató között jöhet létre. A Szolgáltató jogosult tájékoztatást nyújtani a jelen szerződéses viszonyból fakadó felelősségi kérdések tekintetében.

7.4 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételét követően a Látogató véleményét közzétenni. A Szolgáltató a Megrendelőnek moderálási jogosultságot biztosít a Megrendelő cégadatlapjához kapcsolódó vélemények tekintetében, ezen kérelmek a termékmenedzser jóváhagyásához kötöttek.

7.5 A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által megadott e-mail címre szolgáltatásairól promóciós és reklámanyagokat küldeni.

7.6 A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által gondozott cégadatlapot, ajánlatokat társoldalain és nyomtatott kiadványaiban megjeleníteni.

7.7 A Szolgáltató köteles rendszerével éves szinten 99%-os mértékben a Megrendelő és a Látogatók rendelkezésére állni. A Szolgáltató jogosult ezen túlmenően az adott cégadatlap megjelenítését ideiglenesen felfüggeszteni.

7.8 Amennyiben a Szolgáltató a rajta kívül álló okok miatt nem tud szolgáltatni (megjeleníteni a cégadatlapot, biztosítani a cégadatlap szerkesztését), a Megrendelő nem jogosult a regisztrációs díj részleges vagy teljes visszaigénylésére.

VIII. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

8.1 A Megrendelő köteles a rendelkezésére bocsátott adminisztrációs felületen az adatokat a valóságnak megfelelően feltüntetni, valamint a vállalkozása kapcsán fellépő változásokat haladéktalanul bejelenteni.

8.2 A Megrendelő köteles az érdekkörében felmerült, a szerződésszerű teljesítést kizáró vagy korlátozó technikai nehézségeiről, így az internetkapcsolat tartós vagy időszakos (várhatóan 1 munkanapot meghaladó) hiányáról vagy a vállalkozás megszűnéséről, átalakulásáról, továbbá más, a rendszer rendeltetésszerű igénybevételét akadályozó tényező felmerüléséről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni.

IX. Hirdetési díj

9.1 A Megrendelő az 1.1 pontban meghatározott szolgáltatásra vonatkozó díjfizetési kötelezettsége legkésőbb a regisztrációt követő 60 napon beáll a megrendelés tartalmától függően.

9.2 A szolgáltatás díját a mindenkor hatályos Médiaajánlat tartalmazza, amelyet a Szolgáltató a www.cgr.hu oldalon közöl.

9.3 A szolgáltatási díj tartalmazza a cégadatlap megjelenítéséhez szükséges felmerülő technikai költségeket; magába foglalja az Extrák felvételét, szerkesztését, valamint törlését. Továbbá részét képezik a látogatottsági statisztikák, illetve a Megrendelő cégadatlapját érintő változások közzététele.

9.4 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy promóciós akciók keretében a hirdetési díjat a Tarifatáblázattól eltérően állapítsa meg.

9.5 A Szolgáltató jogosult a Médiaajánlatban szereplő regisztrációs díjakat megváltoztatni, de ezt, a hatálybalépést megelőzően 30 nappal köteles írásban (levél, fax, e-mail) közölni a Megrendelővel. Az árváltozás a Megrendelő által a közlés kézhezvételét megelőzően megrendelt cégadatlapokra nem vonatkozik.

9.6 A Szolgáltató döntése alapján – amennyiben annak technikai feltételei fennállnak – jogosult elektronikus számla kibocsátására.

9.7 A cégcsoport (Lapcom Zrt.) Üzletszabályzatának ide vonatkozó előírására figyelemmel a Szolgáltató abban az esetben, ha a Megrendelőnek 30 napot meghaladó fizetési elmaradása van a Lapcom Zrt. bármely termékére/szolgáltatására vonatkozóan a cgr.hu-s megrendelése nem fogadható el mindaddig, amíg az említett teljesítési kötelezettség fennáll. Ez érvényes a már futó cgr.hu-s megrendelésre is, az Egyenleg későbbi feltöltéseire vonatkozóan.

X. Felelősség, szavatossági igény érvényesítése

10.1 A Szolgáltató nem tartozik eredményfelelősséggel a Megrendelő felé. Amennyiben a Megrendelő által feltöltött cégadatlap vonatkozásában nem, illetve megítélése szerint nem megfelelő számú megkeresés érkezik, a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő semmilyen jogcímen nem jogosult visszafizetésre/visszatérítésre. A Szolgáltató nem felel a cégadatlap keresőben történő megjelenéséért, illetve annak elmaradásáért, amennyiben az a Megrendelő által hiányosan kitöltött adatok következménye.

10.2 A Szolgáltató nem felel a fogyasztó által a Megrendelőnek vagy más harmadik személynek okozott károkért, így különösen a szolgáltatás tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételeinek megsértéséért.

10.3 A Szolgáltató nem felel a fogyasztó vagy más harmadik személy Megrendelővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, a vállalkozás tulajdonságainak a Megrendelő által feltöltött adatoktól való eltéréséért, továbbá a feltöltött adatok valóságtartalmáért. A vállalkozásnál időközben bekövetkezett, de az adminisztrációs felületen be nem jegyzett változásokért és módosításokért kizárólag a Megrendelőt terheli a felelősség.

10.4 A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy jelen jogviszonnyal kapcsolatos esetleges kifogásait személyesen a Szolgáltató Szolgáltatási Szerződésben feltüntetett székhelyén, ill. elektronikusan a megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt továbbá, hogy szavatossági igényét hibás teljesítés esetén a Ptk. 305-311/A §-ában foglaltakban megfelelően gyakorolhatja.

XI. A szerződés megszűnése

11.1 Felmondás: a szolgáltatási szerződés rendes (15 napos), rendkívüli (súlyos szerződésszegés), közös megegyezés és egyéb felmondással lehet.

11.2 Amennyiben a Megrendelő a hatályos jogszabályok alapján fogyasztónak (magánszemély) minősül, úgy a Szolgáltató tájékoztatja, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a szerződéstől nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, feltéve, hogy ezen időtartam alatt a Szolgáltató a Megrendelő beleegyezésével a teljesítést nem kezdte meg. A Megrendelő ezen jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a szerződést megkötötte, az ügylettel kapcsolatos további költség ez esetben nem terheli.

11.3 A felek a Szolgáltatási szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak, a Szolgáltató egyidejűleg törli rendszeréből a Megrendelő, illetve a rendszer bárki számára hozzáférhető részéről a Megrendelőre vonatkozó valamennyi adatot az egyedi beazonosításra nem alkalmas statisztikai adatok kivételével.

XII. Vegyes és záró rendelkezések

12.1 A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek az egyedi Szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

12.2 A felmerült jogvitát a felek békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetére kikötik a Győri Városi Bíróság, illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

12.3 Jelen Feltételek valamennyi szolgáltatási szerződésre irányadóak, feltéve, hogy a Felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Ilyen eltérés esetén értelemszerűen a hirdetési keretszerződésben írásban rögzítettek az irányadóak. Vita és értelmezési probléma esetén mindenkor a Magyar Reklámetikai Kódexben foglaltakat kell alkalmazni. A Feltételekre a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. (“Reklámtv.”) rendelkezései az irányadóak.

12.4 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályok az irányadóak.